มทร.ศรีวิชัย
aiEditBgNew
Shadow

ข่าวเด่น สวท.


ข่าวประชาสัมพันธ์




บริการข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์


สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ที่ตั้ง : เลขที่ 2/2 ถ.ราชดำเนินนอก ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-7431-7140 , 0-7431-7100 ต่อ 1171
Website : https://reg.rmutsv.ac.th/
Facebook : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มทร.ศรีวิชัย

วิทยาเขต/คณะที่เปิดสอน​