รายงานตัวนักศึกษาเข้าใหม่ออนไลน์ ++

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

เบอร์โทรศัพท์ ติดต่องานทะเบียนแต่ละพื้นที่ :

- วิทยาเขตสงขลา 074317100 ต่อ 1171

- วิทยาเขตตรัง 0935802062

- วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่ 086-2777123

- วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ไสใหญ่ 075-773132 ต่อ 146

- วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ขนอม 093-5757761

- วิทยาลัยรัตภูมิ 074-584241-4 ต่อ 3304


ตัวอย่างรูปถ่ายชุดนักศึกษา

Login to New Student System


Citizen ID. (13 Digit)