โปรแกรมเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

โปรแกรมเรียนรู้ภาษาอังกฤษ speedxx

  1. ขั้นตอนการเข้าใช้งาน speedxx เข้าสู่ระบบ http://speexxco.th/ruts/
  2. ขั้นตอนการลงทะเบียน เข้าสู่หน้าเว็บไซต์ http://reg.speexx.co.th/rust/
  3. ขั้นตอนแนะนำการลงทะเบียนและการทำข้อสอบ click